V letošním roce se opět, již popáté, koná čtení básnířek a básníků z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců přečtou své básně v Kampusu Hybernská, a to ve středu 24. května 2023 od 18 hodin. V první části vystoupí autoři, kteří poezii již publikovali nebo veřejně četli. Následuje otevřená scéna, kde může přečíst své básně kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty. Akci moderuje „Úvod do komparatistiky“.

Srdečně zveme všechny příznivce poezie k živému setkání i k návštěvě webových stránek. 

Akce se koná ve spolupráci s Kampusem Hybernská
Středa 24. května 2023 od 18 hodin, Hybernská 4.
Informace na adrese: basnici@ff.cuni.cz