V roce 2019 a 2020 proběhly první dvě veřejná čtení Básníků na FF UK. V letošním roce se bude 23. června od 18.00 konat již třetí pokračování této akce, kam všechny příznivce poezie srdečně zveme. I nadále platí možnost své básně zaslat na náš e-mail, odkud je následně vkládáme sem na web. Navrhujeme následující pravidla a nastavení:

  1. Účastnit se mohou studenti všech typů studia (i ve stavu přerušení), zaměstnanci a akademici (včetně emeritních a externistů), kteří publikovali básně knižně, časopisecky nebo na webu nebo se účastnili veřejných čtení (včetně loňského ročníku básníků na FF UK).
  2. Každému autorovi zveřejníme 1–3 básně (cyklus kratších útvarů, např. dvojverší, chápeme jako jednu báseň). Základem by měl být text básně v originále (ať už českém nebo jinojazyčném), k němuž lze doplnit překlad a audio nebo videonahrávku. U autora bude uveden stručný údaj (jméno a místo působnosti, resp. obor studia), tedy např.: „Ladislav Novák studuje lingvistiku“, „Karolína Nováková vyučuje/působí na Ústavu teoretické poetiky“.
  3. Básně budou uspořádány abecedně podle příjmení autorů.

Podklady zasílejte na adresu basnici@ff.cuni.cz, dotazy k organizaci, návrhy a tipy na další účastníky vítány tamtéž.