V roce 2019 proběhlo veřejné čtení Básníci na FF UK. Vzhledem k letošní situaci není pokračování v plánovaném termínu 20. května 2020 jisté. Rádi bychom proto uvedli básníky fakulty nejprve na webu, zatímco veřejné čtení by navázalo ve vhodném termínu. Na tomto webu bude možné zveřejnit básně, které nám pošlete. Navrhujeme následující pravidla a nastavení:

  1. Účastnit se mohou studenti všech typů studia (i ve stavu přerušení), zaměstnanci a akademici (včetně emeritních a externistů), kteří publikovali básně knižně, časopisecky nebo na webu nebo se účastnili veřejných čtení (včetně loňského ročníku básníků na FF UK).
  2. Každému autorovi zveřejníme 1–3 básně (cyklus kratších útvarů, např. dvojverší, chápeme jako jednu báseň). Základem by měl být text básně v originále (ať už českém nebo jinojazyčném), k němuž lze doplnit překlad a audio nebo videonahrávku. U autora bude uveden stručný údaj (jméno a místo působnosti, resp. obor studia), tedy např.: „Ladislav Novák studuje lingvistiku“, „Karolína Nováková vyučuje/působí na Ústavu teoretické poetiky“.
  3. Básně budou uspořádány abecedně podle příjmení autorů.

Podklady zasílejte na adresu basnici@ff.cuni.cz, dotazy k organizaci, návrhy a tipy na další účastníky vítány tamtéž.