Andrea Pišanová

***

rozvodí toků provází krajinu
nesmiřitelnými zákruty
březové ratolesti nesměle pozorují
tento konflikt