Benoit Meunîer

_2

Décrire un visage,
c’est raconter une histoire sans fin
en commençant par la fin,
c’est jouer une symphonie
dans le langage des signes.
Décrire un visage,
c’est vouloir capturer la différence
entre le tout et la somme des parties.

 

_2

Popsat tvář
znamená vyprávět příběh bez konce
a začít při tom od konce,
znamená to hrát symfonii
ve znakové řeči.
Popsat tvář je jako
chtít zachytit rozdíl
mezi celkem a součtem částí.

Přeložil Josef Hrdlička