Jakub Vaněk

Práh

naše slova reznou nepozorovaně
mění povrch věcí

portrétovaný rozklad

naše slova připomínají skutečnost
ale pořád se vzdalují

nikdy to nebude hotové