Jaromír Typlt

Vývrat

Okolo vyvráceného kořene
i když to pravé kolo teď trčí kolmo
do výšky naplněné
schnoucí hlínou

Bezmála sdusanou
Bosé nohy třeštících tanečnic
bys tam natěsnal
kdybys to jenom neobcházel a přenesl se
do okrouhlé chýše

Kdyby zaduněly bubny

Ale mezi škubnutím a pádem
Mezi náporem který zabere
a těžkým otřesem prásklým do vichřice
zůstane
právě jedna rána
která nezazní

Zatím ti nezazněla

Ještě takhle vyjít
proti tomu kolu
jako kdyby se vylouplo za tebou na obzoru
a chtělo ti darovat celý tvůj obrys
než se úplně odpoutá
a stane
nebeským tělesem

Tonoucí
ať se učí schnout