Karel Loose

Ohrady

Pod spící těla koní
vcházíš úzkým koridorem
Jsou jako ryby
nohy nepřirozeně natažené
kopyta nedohlédneš – Jen
měkká bledá břicha
snad modrá či šedá

zato jejich hlavy čím dál protaženější
se kupí kolem tebe na skráních
máš vlhký jejich dech

Nesmíš je probudit