Lukáš Tomášek

***

Že se stříbří pečetěné ráno
rádi vědí noční ptáci
Ve městě ni v lese
Není kratší délka dne

Moje oko-já, zastav se a řekni, komu že se zdáš!
Viset na kladce komu se zdáš!
Pod maticí šroubem komu se zdáš!

Ač nejsi vítán, objímáš

Ať je to dobrý, prosím, bože
Všechno jen horký dny          A na papíře nebyly by nic
V severním Porýni ještě užší řádek, s každým, i s krokem
A tlustší čára, čím blíž pólu