Martin Veselka

Památka Annelore Feixové

Had pod kůží. Tvář vedle těla.
Propadl jsem se jako v písničce,
jako v lese, mouce, stínu sena.
Propadl jsem se a nemám.

Tvář v roznětce. Had pod očima.
Čekal jsem na tebe jako strž.
Jako ten, kdo nechce. Nechce
ze stínu. A nechce smrt.