Martin Veselka

Ruprechtice, jezero v lomu

Stín září: včera piva
dusí tě krokem
co rozpršelo

Lom jako něžná jizva
hlas poutě lesem
hlas jako tělo

Odmala jsem tu zbýval: v keři
měřil jsem vše to, co sem znělo
hlad z poutě v louce
to léto v těle
hlad na jezero
co nebolelo