Stephan Delbos

Voices

Wind scorns this valley:
branches translate air’s
furious vocabulary.

Stranger laughter
rattles through this kitchen:
phantom television.

Words called voice
burst silence
buried in this mind:

Kitchen. Laughter. Valley. Wind.

Hlasy

Vítr pohrdá tímto údolím:
větve překládají zuřivý
slovník vzduchu.

Podivný smích
řinčí po kuchyni:
přízrak televize.

Slova nazývaná hlas
rozbíjejí ticho
pohřbené v této mysli:

Kuchyň. Smích. Údolí. Vítr.

Přeložila Tereza Riedlbauchová.