Sylva Fischerová

Vajíčka a noviny a káva

Vajíčka a noviny a káva
jsou první lží světa,
říkají, že je
v pořádku.

„Jaký pořádek, když trvá
smilstvo tvé matky
Jezábely a množství jejích čárů?“
řekl Jehú králi Jóramovi,
napjal luk a zasáhl ho
                    mezi lopatky.

Jaký pořádek, když každé
ráno je postavena archa
a zvířata se předhánějí
v rychlosti,
loudí peníze, podplácejí Noéma:
                  Bratříčku pusť mě dovnitř!
Noé je převezen,
archa se potácí po soucitu, po žalosti,
rychlý proud ókeánu pláče
ji vyplivne na pánev k vajíčkám
doprostřed rána.
Jak křičí zvířata! Jak se smaží!
                  Novinky z archy! Kupte!
                                                   piští z pánve
a nad tím anděl, nesmířen jako Jehú, volá:
Jaký pořádek?
Noviny tvého srdce
jsou černé jako noc
a ošklivé jako Medúza!

Na vlnách soucitné kávy
pluje Noé ránem dál
kolem zdvihajících se rolet krámů
a blouznivých květin
které otevírají zavírají
své zářivé plátky
a vydechují lítost
kterou je vytapetován svět

 

 

Eggs, newspaper, and coffee

Eggs, newspaper, and coffee
are the first lie of the world,
saying that it’s
in order.

What order, while the whoredoms
of Jezebel, your mother,
and her witchcrafts are many?
said Jehu to King Horam
and shot him
between the shoulders.

What order, when every morning
the ark’s built up,
and the animals outrun
one another,
wheedle money, bribe Noah:
Brother, let me in!
Noah’s taken in,
the ark rocks on pity, on grief,
a swift stream, the Okeanos of weeping,
spits it into the pan of eggs
in the middle of the morning.
How the animals shout! How fried they are!
The latest news from the ark! Come and get it!
they squeak from the pan,
and above them, implacable as Jehu, an angel cries:

What order?
The news of your heart
is black as night,
ugly as a Medusa!

On the waves of a compassionate coffee,
Noah sails the ship on
past shop shutters slowly lifting up,
around rambling flowers
that open and close
their shining petals,
and breathe out pity
which papers
the world

Přeložili Stuart Friebert a autorka.