Vít Ondrák

Jedno jsme

Rozvířila se má mysl
rozvířila a zase se uklidnila
jak je uklidňující vědomí smrtelnosti
za každým slovem je možno spatřit
ševelící uštknutí času, který předbíháme
jsme si blíž, když víme
jsme otevřenější, když jsme si vědomi
krev je silná jako okovy
a důvtip mnoho lidí nezachránil
světlo se pokouší zvěstovat naději
tma je ale blíž a blíž
každý den znamená smíření
když zhasneš a zavřeš oči
z oken padal plast a sklo praskalo
má ruka v matčině ruce za oknem
slunce zapadalo a soudilo přeživší
osvěž rty slzami a prozřeš
prozřeš
prozřeš