Vojtěch Jandera

Svatý pokoj

Nad odvěkými kenotafy
zřít mlžné slunce zrána téct
po okapech hvězdných drah,
u jejichž ústí začnou zvolna kvést
bolehlavy nocí jarních,
myšlenky vilné
či snad study celých měst,
chtěl by snad každý pijan,
jenž seznal své touhy pastí
a ulehl těžkosti prost
dlažby na pelest.