Lukáš Tomášek

Studuje bohemistiku.


***

Že se stříbří pečetěné ráno


***

Co by se ještě dalo dýchat?


***

„Luňáci kéž zakládají požáry“