Jaromír Typlt

Působí jako doktorand na Ústavu pro českou literaturu a komparatistiku.


Vývrat

Okolo vyvráceného kořene


Přehlídka

Abych jim úplně nerozpraskal