Vojtěch Jandera

Studuje bohemistiku.


Óda na L. F.

svatý Leo


Plaz

natřené panty skoro neslyšně zaskřípěly

Svatý pokoj 

Nad odvěkými kenotafy